MEDLEMSVILLKOR

1. Företagsinformation

YOGADA är ett yogakollektiv. Ett samarbete mellan Health by Sof, Karins Yoga World och Jennys Heart & Soul Yoga

 

2. Terminskort

Terminskort, Kurser betalas mot faktura eller swish eller BG

Kortet eller Kursen gäller på respektive anläggning, terminsvis om inte annat meddelas.

 

3. Bokning av pass/kurs/event.

Vi erbjuder Drop in i mån av plats. Skicka ett mail enligt anvisning om du vill köpa terminskort, boka en eller komma på drop in. 

 

Barn och ungdomsklasserna Happy Moves faktureras separat av Health By Sof

Vid bokning av en workshop gäller strikta bokningsregler. Se respektive workshop eller utbildning för detaljer

 

4. Ansvar för medlemmarnas ägodelar, olycksfall, etc.

Yogada ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller eller för skador på medlemmens eller andra besökares tillhörigheter. Yogada ansvarar inte för personskador som åsamkats p.g.a. olycksfall eller till följd av annan medlems eller annan besökares agerande eller brist härpå. Yogada rekommenderar till följd av ovanstående, medlemmar och övriga besökare att teckna egna hemförsäkringar och olycksfallsförsäkringar.

 

6. Hälsotillstånd

Varje medlem ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i klasserna på YOGADA

 

7. Trivselregler och träningsföreskrifter

Det åligger medlemmar och gäster att följa gällande trivselregler och andra anvisningar som meddelas, skriftligen eller muntligen, av instruktörerna

 

8. Schemaändringar

YOGADA förbehåller sig rätten att, i samband med högtider, vid besök av gästinstriktör eller liknande ändra schemalagda träning. YOGADA förbehåller sig även rätten  att genomföra permanenta ändringar i schema och öppettider samt ha sommarstängt i upp till 4 veckor.

 

9. Datalagring

YOGADA lagrar samtliga lämnade personuppgifter i WIX bokningssystem. Dessa uppgifter behandlas av YOGADA enligt personuppgiftslagen.

 

10. E-mail

I och med att medlem lämnat sin e-post godkänner hen att YOGADA skickar information till hen.

 

11. Returköp

Full returrätt i 14 dagar endast på outnyttjade kort. Returrätten gäller endast kurser, termins eller klippkort. För workshops, kurser etc gäller strikta bokningsregler - se respektive workshop eller utbildning för regler